Zarządzanie przez cele, czyli podejście od strony motywacji

Witam Was serdecznie, moi drodzy czytelnicy. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem, jakie jeszcze nie miał okazji tutaj gościć. Konkretnie chodzi mi o zarządzanie przez cele. Niezbyt skomplikowany był ten wstęp do tematu, ale takie właśnie powinno być właściwie sprecyzowane kierowanie kadrą pracowniczą. W obu tych przypadkach nie ma czasu na zbędne dodatki, które tylko zabierają cenny czas, rozumiany jako dodatkowy zasób pieniądza. W każdym już razie, proponuję przejść do konkretów i sprecyzować to, o co w dzisiejszym temacie chodzi.

Jeśli interesujecie się choć trochę tematyką menedżerską, to powinniście wiedzieć, że możemy wyróżnić różne metody motywowania ludzi do pracy. Wiadomo, najlepszymi motywatorami powinny być odpowiednie bodźce, skłaniające ludzi do pracy. Postarajmy się więc na nich skupić – konkretnie chodzi o zarządzanie przez cele. Istota tego pojęcia rozbija się o to, że tu chodzi właśnie o motywację, z taką różnicą, że tak rozumiane pojęcie musi zostać właściwie rozczłonowane na kilka innych. Jak wiadomo, motywowanie samo w sobie działać nie ma jak, bo trzeba jej poprzeć odpowiednimi argumentami, zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi….

Zarządzanie przez cele, czyli motywacja rozumiana w odpowiedni sposób

Aby zarządzanie przez cele mogło się skutecznie i sprawnie odbywać, to trzeba pamiętać o zasadzie SMART. Jest to system budowania pewnych punktów, jakie chcemy osiągnąć, ale trzeba je stawiać przed sobą w sposób jasny, prosty, osiągalny, mierzalny i przede wszystkim – realny. Cel nie może być ogólnikowy, bo wówczas nie będziemy wiedzieli, kiedy został on osiągnięty…