Audyt językowy

audyt

Audyt językowy to nowoczesne narzędzie pozwalające między innymi:

  • efektywnie zarządzać funduszami przeznaczonymi na szkolenia językowe,
  • zweryfikować stan wiedzy z zakresu języka obcego u pracowników,
  • podnieść wydajność prowadzonych szkoleń,
  • ocenić realne potrzeby firmy lub jej poszczególnych działów w zakresie znajomości języków obcych

Audyt rozpoczynamy od zebrania informacji o stanowiskach, konkretnych zadaniach, które są, lub powinny być, wykonywane w języku obcym. Następnie przystępujemy do testowania znajomości języka. Weryfikacja obejmuje test pisemny i ustny z języka ogólnego i/lub specjalistycznego. Końcowym etapem pracy naszych metodyków jest wystawienie szczegółowego raportu.

Audyt postępów językowych pracownika

następuje po zakończeniu szkolenia i odbywa się w formie testu dostosowanego do programu kursu.

Testy monitorujące umożliwiają zbadanie postępów językowych poszczególnych pracowników. Uzyskane dane udostępniamy pracodawcy w formie pisemnych raportów. Ewentualny brak postępów wynika na ogół z częstej absencji na zajęciach, braku dostatecznego zaangażowania w naukę (brak samodzielnej pracy nad językiem w domu) lub zwyczajnie braku zdolności językowych.

Dzięki raportom pracodawca otrzymuje informację, w szkolenie których podwładnych warto dalej inwestować. Uzyskujemy w ten sposób doskonałe narzędzie pomagające decydować o dalszym rozdysponowaniu środków przeznaczonych na szkolenia językowe.

Wyniki audytu językowego można wykorzystać do celów:

  • szkoleniowych: podczas typowania pracowników do szkolenia, do określania potrzeb programowych, przy wytyczaniu ścieżki rozwoju językowego pracowników;
  • reorganizacyjnych: przy zmianie zakresu obowiązków, podczas typowania pracowników do awansu, jako jedno z kryteriów przy redukcji zatrudnienia, w tworzeniu nowych etatów;
  • kadrowych: w procesach rekrutacyjnych, przy zatrudnianiu nowych pracowników
  • słownikowych: tworzenie terminologicznych baz danych.

Szybki kontakt

Biuro:
office@bldconsultancy.pl
kom: +48 606 430 450 

kom: +48 698 087 954

Indywidualne oferty szkoleń:
oferta@bldconsultancy.pl