Jak czytać Kodeks Pracy? Szkolenia z zakresu prawa pracy.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca posiadają prawa oraz obowiązki wobec siebie zobowiązania. A co w momencie, gdy któraś ze stron nie przestrzega naszych praw albo nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Gdzie szukać pomocy?PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, jest to organ, który odpowiedzialny jest za nadzór przestrzegania prawa pracy. Jednak, bez znajomości prawa, nie stwierdzimy jednoznacznie, że zostały one pogwałcone. 

Wszystkie przepisy regulujące prawo i obowiązki wynikające ze stosunku pracy reguluje akt normatywny, którym jest Kodeks pracy. Szkolenia z zakresu znajomości prawa pracy są coraz częściej przeprowadzane w przedsiębiorstwach. Dla kogo dedykowane są takie szkolenia?

Szkolenia z zakresu prawa pracy, przedsiębiorstwa organizują najczęściej dla pracowników działu HR. Przybliżane są uczestnikom szkoleń zmiany w przepisach, które reguluje kodeks pracy. Szkolenia to również świetne rozwiązanie na przypomnienie naszym pracodawcom przepisów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów, zarządzania czasem pracy pracownika, zasad udzielania urlopu wypoczynkowego.

W zakresie tego typu szkoleń są również warsztaty z zakresu dyscyplinowania pracowników. Brzmi groźnie, ale takie szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej ma na celu poprawić umiejętności z zakresu wydawania i egzekwowania poleceń czy rozwiązywania stosunku pracy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Czy jesteśmy pracownikiem szeregowym, kadrą zarządzająca czy właścicielem przedsiębiorstwa obowiązkiem naszym jest znajomości przepisów, które reguluje kodeks pracy. Szkolenia z tego zakresu przedstawiają sztywne i często nie do końca zrozumiałe dla nas przepisy w sposób łatwy i przystępny dla każdego.