Badanie rynku w 4 krokach

segmenty klientów

Aktualnie własną działalność gospodarczą może otworzyć każdy. Formalności z tym związane nie są skomplikowane, a część z nich można nawet załatwić przez Internet. To, co spędza sen z powiek młodym przedsiębiorcom, nie jest więc biurokracja, lecz coś całkiem innego. Pod znakiem zapytania zawsze stoi sukces danego przedsięwzięcia. Jeśli nie chcemy po kilku miesiącach ogłosić upadłości firmy, warto do nowego biznesu się odpowiednio przygotować. Należy zacząć od badania rynku. Jak przeprowadzić badanie rynku w czterech krokach?

Czym jest badanie rynku?

Zanim przejdziemy do wyjaśniania kolejnych kroków badania rynku, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest badanie rynku? Otóż definicja jest bardzo prosta. Badaniem rynku nazywamy nic innego jak zebranie informacji o danej branży oraz ich analiza.

Jak przeprowadzić badanie rynku?

Krok 1. Pierwszym etapem powinno być określenie formy badania rynku i mamy tutaj kilka możliwości. Możemy zdecydować się na zgromadzenie, a następnie analizę informacji dostępnych lub uzyskanych za pomocą Internetu. Inną możliwością jest skorzystanie z raportów dostępnych w urzędach czy branżowych magazynach.

Inną możliwością zdobycia informacji jest przeprowadzenie internetowej ankiety (np. w grupach tematycznych na portalach społecznościowych), wywiady telefoniczne, spotkania z potencjalnymi klientami czy rozmowy na temat danego produktu lub usługi na popularnych forach internetowych.

Oczywiście wybór metody badania zależy od samej branży, ale też od tego, jakie segmenty klientów mogą się zainteresować naszym produktem lub usługą oraz od tego, jaki jest zasięg działania naszej firmy.

Krok 2. Polega na zastanowieniu się, jakie informacje są nam potrzebne. Celem badania rynku jest określenie, jaki jest popyt i podaż na dane produkty czy usługi, ich ceny, obecność i działania konkurencji, oczekiwania klientów itd. Na tym etapie bardzo ważne jest określenie klienta docelowego. Odpowiednio wyszczególnione segmenty klientów pozwolą nam na jasne określenie potrzeb tej grupy osób. Może nam w tym pomóc badanie konkurencji. W jaki sposób? Wystarczy obserwować konkurencję i sprawdzić, jakie osoby są zainteresowane daną ofertą.

Krok 3. Na tym etapie przechodzimy do działania. Wybraliśmy już formę badania, przeprowadziliśmy badanie konkurencji, czas więc na działanie zgodnie z opracowanym planem. Musimy od razu podkreślić, że badanie rynku to kwestia dni, a nawet tygodni, jednak na pewno nie będzie to strata czasu. Jeśli zdecydowaliśmy się na pozyskanie informacji o branży z publikacji, należy je kupić i gromadzić dane. Jeżeli zdecydowaliśmy się na wywiad telefoniczny, konieczne jest poświęcenie kilku godzin dziennie na rozmowy z potencjalnymi klientami. Z kolei ankieta internetowa wymaga od nas rozesłania jej do przyszłych klientów. Pamiętajmy o tym, że na tym etapie osoby, z którymi się kontaktujemy, mogą być już zainteresowane naszym produktem lub usługą, więc warto utrzymywać z nimi kontakt.

Krok 4. Analiza. Przechodzimy do ostatniego, ale najważniejszego etapu badania rynku. Czas zebrać wszystkie informacje oraz wyciągnąć z nich wnioski. Od nich będzie zależało, w jaki sposób powinniśmy prowadzić naszą firmę. Analiza może przybrać dowolną formę, gdyż najważniejsze jest to, co zawiera. Uzyskane wyniki warto skonsultować z działem marketingu w firmie. Wspólna analiza oraz dyskusja pozwoli spojrzeć na temat z całkiem innej strony, co pozwoli dostrzec, ale też rozwiązać niektóre problemy.

O przeprowadzeniu badania rynku wielu przedsiębiorców zapomina. To duży błąd, ponieważ bez sprawdzenia, czy nasze produkty lub usługi mogą się przyjąć i jakie będą wobec nich oczekiwania ze strony klientów, możemy nie odnieść sukcesu w branży. W praktyce wystarczy poświęcić kilka/kilkanaście dni na badanie, by móc wyciągnąć korzystne dla naszej firmy wnioski.