Alternatywne metody negocjacji w biznesie

Negocjatorzy znają z pewnością podstawowe techniki prowadzenia negocjacji. Negocjacje biznesowe najbardziej korzystne są wtedy, kiedy obie strony stwierdzą, że rezultat negocjacji jest pozytywny.

Nie zawsze jednak negocjacje idą jak po maśle. Zazwyczaj jest tak, że obie strony powinny nawzajem powoli ustępować, jednak czasem jedna ze stron nie chce pójść na ugodę i tworzy się problem. Wtedy można skorzystać z dwóch poniższych metod:

Dyskusja – należy dogłębnie rozważyć dany temat. Nie należy w tym momencie przedstawiać kolejnych propozycji czy ustępstw, ale trzeba skupić się na tym jednym zagadnieniu i omówić go – dowiedzieć się jakie są przyczyny braku ustępstw z drugiej strony i zastanowić się czy tych przyczyn nie da się jakoś rozwiązać. Jak należy zachować się podczas dyskusji? Po pierwsze, nie wolno przerywać wypowiedzi, po drugie, należy być zaangażowanym w dyskusję – uważnie słuchać mówcy, po trzecie, w sposób przystępny artykułować swoje argumenty, i najważniejsze – starać się, by dyskusja dotyczyła cały czas interesującego nas punktu.

Burza mózgów – metoda dosyć znana i powszechna nie tylko w negocjacjach biznesowych. Jest to bardzo dobra metoda pozwalająca na rozwiązanie wielu problemów. Metoda ta polega na postawieniu problemu i poproszeniu grupy osób o jak największą ilość pomysłów na rozwiązanie go. Pomysły te można zapisać na tablicy – jak w szkole. Ważne jest by uwzględnić każdy pomysł – choćby wydawał się niedorzeczny. To jest pierwszy etap w tej metodzie. Dopiero jak już zbierzemy wszelkie możliwe pomysły, można zacząć ich ocenę i selekcję. Wiele pomysłów może wydawać się nierealnych, ale mogą one naprowadzić na rozwiązanie problemu.